Disclaimer


Met het bezoeken van de website www.uitvaartzorgwesterkwartier.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:


 

1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.
 

2. Uitvaartzorg Westerkwartier en haar werknemers/eigenaren zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen www.uitvaartzorgwesterkwartier.nl. Uitvaartzorg Westerkwartier is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
 

3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Uitvaartzorg Westerkwartier en haar werknemers/eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
 

4. Uitvaartzorg Westerkwartier heeft het recht om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
 

5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Leek/Tolbert onder valt, heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website www.uitvaartzorgwesterkwartier.nl, althans van de website(s) Uitvaartzorg Westerkwartier voortvloeiende geschillen met Uitvaartzorg Westerkwartier.
 

6. Uitvaartzorg Westerkwartier heeft het recht om de in deze Disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Uitvaartzorg Westerkwartier zijn aanvaard.